Meghívó-Képviselő-testületi ülésre

2024.február.26.
2024.02.29.


M E G H Í V Ó

 

Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 29-én (csütörtökön) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi tervezet:

1. Tájékoztató a Transdanubia Logisztikai Kft. működéséről, jelenéről, jövőbeli terveiről.

Előadó: Szórádi András ügyvezető

 

2. Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

3. Beszámoló a Közösségi Ház 2023. évi tevékenységéről, valamint a könyvtári szolgáltatásokról szóló tájékoztatás megismerése.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

4. A születési támogatásról szóló 10/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

5. A gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata (rendeletalkotás).

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

6. Lébény Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

7. A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

8. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

9. A polgármester 2024. évi szabadságtervének jóváhagyása.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

10. Lébény város településrendezési tervmódosításához szükséges településfejlesztési döntés meghozatala.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

11. Pályázat kiírása a civil szervezetek 2024. évi támogatására.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

12. A Lébény, Akácfa u. 78. 1. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról való döntés.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

13. A Lébényi Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában a 2024/2025. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

14. A 2024. évi lébényi búcsúvásár megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

15. Tájékoztató a település területén található belvízcsatornák tervezett karbantartási munkáiról.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

16. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

17. Egyéb döntést igénylő ügyek.

 

Zárt ülés

 

 

2024. február 22.

 

 

Kovács Gábor s.k.

                              polgármester

Széchenyi 2021