Óvodai bemutatkozás

Mit nyújtunk?

 • Lébényi óvodánkban hat tágas, világos csoportszoba, egy nagy tornaterem, melegítő konyha, fejlesztőszoba, orvosi szoba, könyvtár, felnőtt öltözők, irodák találhatók. A csoportszobákban lévő bútorzat túlnyomó része új, esztétikus, kényelmes. Nemrég új játékpolcot és új asztalokat kapott minden csoport. Az épületen levő napkollektor a működéshez szükséges meleg vizet állítja elő. Télen – a hagyományos fűtés mellett – padlófűtés is melegíti a csoportszobákat. Az étkeztetést az Ördögkonyha Kft. biztosítja a gyermekek számára.
 • A teljes nyitva tartás alatt óvónő foglalkozik a gyerekekkel. Törekszünk arra, hogy az óvónői párok felmenő rendszerben 3 évig foglalkozzanak a rájuk bízott gyermekekkel.
 • Öt csoportban az egyidős gyermekek részére biztosítjuk a törvény szerinti óvodai nevelést. A hatodik csoport vegyes, úgynevezett óvoda-bölcsődei csoport, mely a törvény által előírt maximális létszámmal működik, 15 fő óvodás és 5 fő bölcsődés korú gyermekkel.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, ebben segítségünkre van a nagy alapterületű, zömében új mászókákkal, és mozgásfejlesztő játékokkal ellátott udvar.
 • Nevelőmunkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek természeti, emberi, kulturális környezetükhöz fűződő pozitív viszonyának kialakítására.
 • Gyermekeink különlegesen jó helyzetben vannak, mert városunkban sok látnivaló található. A híres műemlék templomon kívül van egy kis tó, egy erdő, ahol séták alkalmával megismerkedhetnek környezetünk növény- és állatvilágával.
 • Az óvoda udvarán, madáretetőket helyeztünk el, ahol ősztől tavaszig etetjük, és megfigyelhetjük, a madarakat.
 • 2013-ban pedagógiai programunkat kiegészítettük a törvény által előírt környezetvédelmi programmal.
 • Mivel lakóhelyünkön már évek óta lehetőség van a szelektív hulladékgyűjtésre a város, különböző helyein elhelyezett tárolókba, könnyűszerrel tudjuk megvalósítani óvodánkban is a válogatott szemétgyűjtést.
 • Évente több alkalommal szervezünk kulturális műsorokat: bábszínház, komolyzenei előadások. A nagyobb gyermekeket rendszeresen visszük a környező városokba, különböző programokra: Vaskakas Bábszínház, Flesch Károly Művelődési Központ, múzeumlátogatás, Futura, vadaspark, kiállítások, közeli kirándulások.
 • Minden tavasszal úszásoktatást szervezünk a nagyobb óvodások számára a győri uszodába, amelynek a buszköltségét az önkormányzat finanszírozza. A szülőknek csak az oktatás óradíját kell kifizetni.
 • Minden év májusában megtartjuk a hagyományos anyák napi és évzáró ünnepségünket, amely nyilvános és amelyre szeretettel várunk minden szülőt, nagyszülőt, vendéget és kedves érdeklődőt.
 • Júniusban a szülői szervezetekkel közösen, családi napot szervezünk, amelyre meghívjuk a leendő kiscsoportosokat is, a könnyebb beszoktatás érdekében.
 • Évente két alkalommal tartunk összevont és csoport szülői értekezleteket, ahol tájékoztatjuk a szülőket az egész évben várható óvodai eseményekről. A nagycsoportos szülőknek minden évben, nyíltnap formájában alkalmuk van betekinteni a csoportban folyó tevékenységekbe, mozgásos játékokba, zenés-verses foglalkozásokba. Ezt a szülők minden évben szívesen veszik igénybe.
 • Decemberben fogadónap keretében kerül sor a szülők tájékoztatására az iskolaérettséggel kapcsolatos tudnivalókról. A szülőknek minden nap lehetőségük van arra, hogy az óvónőktől információt kérjenek gyermekük fejlődéséről. Az év során több lehetőséget teremtünk arra, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki az iskolával (bemutató foglalkozás, látogatás az első osztályban, tanító nénik látogatása az óvodában), mely megkönnyíti a gyermekek iskolakezdését.
 • A nyári nagytakarításon kívül (augusztus első 2 két hete) egész nyáron szeretettel várjuk a gyerekeket.

Személyi feltételek:

 • Lébény: 12 fő óvodapedagógus:6 fő dajka, 1 fő gondozónő, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő konyhai kisegítő
 • Bezi tagóvoda: 2 fő óvónő, 1 fő dajka
 • Mecséri tagóvoda: 2 fő óvónő, 1 fő dajka, 1 fő konyhai kisegítő (4 órás), 1 fő élelmezésvezető (4 órás)

Speciális foglalkozásokat vezető pedagógusaink:

 • gyógy- és fejlesztő pedagógus: Steiningerné, Horváth Csilla
 • logopédus: Sári Mónika
 • gyógy-testnevelő: Füsi Renáta
 • néptánc-oktató: Nagy Andor
 • hitoktatók:
  • Mihalovitsné Lidi Zsuzsanna - katolikus hitoktató
  • Koháry Ferenc - evangélikus lelkész

Óvodavezető:

Kovátsné Uray Tímea

 

Bölcsőde bemutatkozás

Lébény, 2018-ban újonnan épült bölcsődéje, 2019. február 1-jén nyitotta meg kapuit. A város központi helyén, az óvoda közvetlen közelében, azonos telephelyen helyezkedik el.

Bölcsődénk engedélyezett férőhelyszáma 2019. szeptember 1-jétől, a növekvő igényeknek köszönhetően, 24 férőhelyről 26 férőhelyre emelkedett. Egy gondozási egységgel, melynek két csoportjában (Süni és Mackó) fogadjuk az érkező kisgyermekeket. Csoportszobáink világos és tágasak, illetve mindkettőben a gyermekek életkorának és szükségleteinek kielégítésében megfelelő bútorzattal, színes, változatos gazdag új játékkészlettel biztosítjuk a napközbeni ellátást, valamint az önfeledt és biztonságos játék lehetőségét.

A mindennapi levegőzést, mozgásigényt, a környezettel való ismerkedést biztosítja a saját játszóudvarunk, mely telepített udvari játékokkal (kisház, vonat, rugós játékok, mászólétra, homokozó) van felszerelve.

 A nevelési-gondozási feladatokat mindkét csoportban 2-2 szakképzett kisgyermeknevelő látja el, saját kisgyermeknevelői rendszerben. A szakmai programunk kiemelt része a kisgyermekkori zenei nevelés, mely során a bölcsődénkbe járó kisgyermekek dalok, énekek, zene iránti szeretetét, érdeklődését, szeretnénk felkelteni. Ezért a napi kezdeményezések, tevékenységek, valamint a játékok során, sokat énekelünk, mondókázunk a kisgyermekek számára.  A zene szeretete kihat a gyermek egész fejlődésére, fogékonnyá teszi a szép befogadására, formálja ízlésüket, és segít abban, hogy kulturáltabb emberekké váljanak. Ezért a nevelő-gondozó munkánk során a zene csodálatos világával ismertetjük meg a gyermekeket, koruknak megfelelő szinten. Mindezek mellett játékos formában bővítjük ismereteiket, az alkotójátékok, kreativitás kezdeményezések során fejlesztjük a kézügyességüket, a gondozás során pedig nagy hangsúlyt fektetünk az önállóságra nevelésre. Bölcsődei napirendünk igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz és szükségleteihez, a két csoport életkori összetételének a figyelembevételével. Ezáltal biztosítjuk a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét.

A bölcsődei étkeztetést a Gast-Vital Kft. Közétkeztető konyhája biztosítja számunkra, az ételek előállítását, szállítását a modern táplálkozás-tudományi elvek szem előtt tartásával, szigorúan ellenőrzött minőségi követelményeknek megfelelően, mivel bölcsődénknek nem áll főzőkonyha a rendelkezésére. Étrendünk változatos, ízletes, az életkori szükségleteknek megfelelő. Napi négyszeri étkezés biztosított a kicsik számára.

Intézményünk életét színesítik, valamint erősítik a család és bölcsőde kapcsolatát a szülőkkel és a gyermekekkel együtt töltött családi napok, ünnepekre hangoló délutánok, szülőcsoportos megbeszélések, szülői értekezletek.

Bölcsődevezető - kisgyermeknevelő:

Fülöp Renáta

Széchenyi 2021