Bizottságok

2015.március.16.

Ügyrendi bizottság

Feladatai:

 • Lebonyolítja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokat.
 • Ellenőrzi az önkormányzati rendeletek és képviselő-testületi határozatok végrehajtását.
 • Figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megvalósulását, szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására.
 • Ellátja a polgármesteri, képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

Elnök: Nátz Miklós

Tagok:

 • Császár Béla
 • Gyurós Tamara

 

Pénzügyi és gazdasági bizottság

Feladatai:

 • Döntésre előkészíti az önkormányzat gazdasági programját.
 • Véleményezi a pénzügyi tárgyú rendelet-tervezeteket, az önkormányzat gazdasági programját és éves költségvetési koncepcióját.
 • Ellenőrzi a képviselő-testület költségvetéssel kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.
 • Kidolgozza és döntésre előkészíti a Településfejlesztési Stratégiát, valamint a település Környezetvédelmi Programját.
 • Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítására.
 • Részt vesz a település gazdasági, demográfiai helyzetére bíró beruházások, fejlesztések előkészítésében.
 • Javaslatot tesz környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokra biztosított költségkeret felhasználására.

Elnök: Császár Béla

Tagok:

 • Gyurós Milán
 • Nátz Miklós

Külső tagok:

 • Holczhammer Anikó
 • Sólyom Gábor

 

Humán bizottság

Feladatai:

 • Véleményezi a szociális, gyermekvédelmi, oktatási és kulturális tárgyú rendelet-tervezeteket.
 • Közreműködik az egészségügyi ellátás, a szociális gondoskodás és a gyermekvédelmi ellátás fejlesztésében.
 • Dönt a nevelési-oktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatáról, előkészíti a nevelési, oktatási intézményei vezetői pályázatának kiírását.
 • Előkészíti a város éves kulturális- és rendezvénytervét.
 • Előkészíti a közoktatás, közművelődés fejlesztését célzó önkormányzati pályázati stratégiát.
 • Javaslatot tesz a nevelés, oktatás, közművelődés területén a középtávú fejlesztési célokra, valamint a rendelkezésre álló anyagi eszközök civil szervezetek közötti szétosztására.

Elnök: Németh Zoltán

Tagok:

 • Gyurós Tamara
 • Nátz Miklós

Külső tagok:

 • Horváth Sándorné
 • Steiningerné Horváth Csilla
Széchenyi 2021