Házirend

2016.november.30.

Közösségi Ház Házirendje

Nyitvatartás:

 • hétfő: 08:00-16:00
 • kedd: 08:00-16:00
 • szerda: 08:00-16:00
 • csütörtök: 8:00-18:00
 • péntek: 08:00-16:00
 • szombat és vasárnap: a hétvégi rendezvények időpontjához igazodva

Az intézményt a kulturális referens és a Közösségi Ház munkatársa koordinálja és felügyeli.

Az Közösségi Ház munkatársának elérhetőségei:

 • mobil telefon: +36 20 462 1366
 • e-mail: ikszt@lebeny.hu
 • személyesen: nyitvatartási időben a Közösségi Ház irodájában.

Az intézmény része a Jókai Mór Közösségi Könyvtár és a számítógépterem, ezek látogatásának szabályairól önálló szabályzatok rendelkeznek.

Az intézményt nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait, berendezéseit és felszereléseit térítésmentesen és szabadon igénybe veheti. A belépődíjas rendezvények látogatásának, illetve a térítéses szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a jegyvásárlás, illetve a megjelölt összegek befizetése.

Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.

Hivatalos befogadóképesség:

 • a Nagyterem (színházterem) esetén 150 fő látogató;
 • a könyvtár (olvasóterem) esetén 35 fő látogató;
 • számítógépterem esetén 10 fő látogató;
 • tükörterem (táncterem esetén) 50 fő látogató;
 • ifjúsági klub – padlásterem esetén 15 fő látogató;
 • Baba-Mama klub – hátsó terem esetén 30 fő látogató;
 • öltözők esetén 20-20 fő

Az intézmény termei családi és baráti rendezvények, sportfoglalkozások bérelhetőek, a rendezvény kezdete előtt min. 14 nappal a Közössági Ház munkatársával történő előzetes bejelentkezést és egyeztetést követően, bérleti szerződés aláírásával. A terembérlés lemondása a programot megelőző 3 nappal külön díj fizetése nélkül lehetséges. 3 napon belüli visszamondás esetén a bérlő a teljes bérleti díjat köteles megfizetni.

Kereskedelmi célú bérbeadásra csak kivételesen, a fenntartó engedélyével kerülhet sor.

A bérleti díjak összegét Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban állapítja meg, azok a Házirend mellékletét képezik. Alkalmi rendezvények esetén a bérleti díj összegét az önkormányzati hivatal házipénztárában előre kell megfizetni, rendszeres programok esetén pedig a tárgyhót követően, utólag kerül kiszámlázásra a bérleti díj.

Lébény Város Önkormányzat az intézmény helyiségeinek használatát a helyi civil szervezetek számára ingyenesen biztosítja.

Az intézmény teljes épülete, valamint a nagyterme lakossági zártkörű - családi és baráti - rendezvények céljára is rendelkezésre bocsátható, a polgármesterhez címzett kérelem alapján, a képviselő-testület által az egyes helyiségekre meghatározott mindenkori bérleti díjak 50%-ának megfelelő mértékű kedvezményes díjért.

Rendezvények ütközése esetén a Közösségi Ház munkatársa jogosult dönteni a következő alapelvek szerint: elsőbbséget élveznek a rendszeres programok, az önkormányzat és az épületben működő civil szervezetek programjai, valamint az a program, amelynek megtartására az igény előbb érkezett be.

A terembérlést és rendezvényt követően a bérlő és rendezvényt szervező köteles rendet rakni. Amennyiben a helyiség ingyenes használatára került sor, úgy a szervező a helyiség kitakarításáról is köteles gondoskodni. A programok végén a használt technikai és egyéb eszközöket kötelesek visszaszolgáltatni a Közösségi Ház munkatársnak. A programok és rendezvények után kötelesek az eredeti állapotot visszaállítani, (székek, asztalok, stb.) A rendezvény alatt az eszközökben vagy az épületben okozott esetleges kárt annak mértékében, 100%-ban kötelesek megtéríteni.

A látogatók és az épületben tartózkodók viselkedésükkel (hangoskodás, egyéb nem kívánatos viselkedés) nem zavarhatják egymás munkáját és tevékenységét. Nem megfelelő magatartás esetén, amennyiben ez figyelmeztetés után sem szűnik meg, a rendbontónak el kell hagynia az épületet.

Az intézményben minden látogatónak - a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően - kulturált magatartást kell tanúsítania. A ház termeiben, helyiségeiben azok tartózkodhatnak, akik az intézmény valamely rendezvényére, programjára várnak, azon részt vesznek, valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe veszik. A látogatók a bérelt helyiségekben folyó programokat, rendezvényeket nem zavarhatják. Az intézmény közösségi célú létesítmény, ezért csak megfelelő, rendes és tiszta öltözékben lehet látogatni, rendezvényein részt venni.

Az épület egész területén, és 5 méteres körzetében TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely az épület mögötti területen található. Tilos alkoholt fogyasztani és behozni, kivéve azon rendezvények alkalmával, ahol ez külön engedélyezett.

Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.

Az intézmény helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak, foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek és azon résztvevőnek kötelessége és érdeke. A látogató köteles baleset, illetve baleset veszélyének észlelése esetén értesíteni az intézmény jelenlévő munkatársát.

Az intézmény munkatársai kötelesek a házirendet a látogatókkal betartatni, súlyos rendbontás esetén a rendbontókat távozásra szólítani, és szükség esetén a hivatalos szervek eljárását kérni. A házirendet be nem tartók az épület elhagyására felszólíthatók, illetve annak látogatásától eltilthatók.

Az intézményben tartott rendezvények, eszközkarbantartások idejére a Közösségi Ház munkatárs korlátozhatja a Ház szolgáltatásait, melyről idejében és megfelelő módon értesíti a látogatókat.

A konyhát a Közösségi Ház munkatársa bocsátja rendelkezésre a látogatók kérésére. A konyhában található eszközök (edények, evőeszközök, mikrohullámú sütő, vízmelegítő, kávéfőző) csak engedéllyel, és a Közösségi Ház munkatárs felügyeletével használhatóak. Az eszközök nem szabályos vagy nem megengedett használatából és a szándékos károkozásból eredő károkat a használók kötelesek megtéríteni. A konyhát minden alkalommal használat után eredeti állapotában kell visszaadni, illetve átadni a Közösségi Ház munkatársának.

A technikai eszközök és a játékok használat előtti és használat utáni átvétel-átadását a Közösségi Ház munkatársánál, eszközhasználati nyilvántartásban kell aláírni. Az átvevő felelős az általa és vele egy társaságban lévők által használt eszközökért. A nem rendeltetésszerű használat és a szándékos rongálás miatt keletkezett kárt az átvevő aláíró köteles megtéríteni.

Az épületbe behozott, elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.

Az intézményben tartózkodók hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentációs céllal a programokról fotó/videó felvételek készüljenek, melyek esetlegesen az interneten is megjelenhetnek. Amennyiben a látogató nem járul hozzá a felvételkészítéshez, a Közösségi Ház munkatárshoz fordulhat.

Az intézmény fenntartója: Lébény Város Önkormányzata (9155 Lébény, Fő út 47.)

Melléklet:

Bérleti díjak összege (2013. szeptember 16. napjától).

Teljes épület: (A teljes épület használatába nem értendő bele az emeleti könyvtári raktár, a két stúdió helyiség, a Civil Iroda, a kazánház, a Számítógépterem és a Közösségi Ház iroda. A könyvtári olvasóterem csak külön megállapodás esetén vehető használatba – felár nélkül. Ha az egész épület kerül bérbeadásra, akkor a legkisebb mértékegység csak a nap (24 óra)) 1 nap: 70.000 Ft

Civil Centrum (9155 Lébény, Fő u. 80.): Legkisebb mértékegysége 1 nap (24 óra): 11.000 Ft

Művelődési klub: (9155 Lébény, Fő u. 70.): Legkisebb mértékegysége 1 nap (24 óra):11.000 Ft

Tükörterem (táncterem): (Ide tartozik a földszinti mosdók, öltözők használata is. Legkisebb mértékegység: 1 óra (60 perc): 3.750 Ft

Nagyterem (színházterem): (Ide tartozik a mosdók, öltözők, színpad, vetítéstechnika (projektoros vetítés) használata. Legkisebb mértékegység: 1 óra): 1 óra: 5.000 Ft, színpadtechnika 1 óra: +3.000 Ft

Számítógép terem: (Legkisebb mértékegység: 1 óra) 1 óra: 5.000 Ft

Az intézmény teljes épülete, valamint a nagyterme lakossági zártkörű - családi és baráti - rendezvények céljára is rendelkezésre bocsátható, a polgármesterhez címzett kérelem alapján, a képviselő-testület által az egyes helyiségekre meghatározott mindenkori bérleti díjak 50%-ának megfelelő mértékű kedvezményes díjért.

 

Könyvtár Házirendje

Könyvtár nyitva tartása:

 • Hétfő: 08:00-12:00
 • Kedd: 11:00-16:00
 • Szerda: 08:12:00
 • Csütörtök: 14:00-18:00
 • Péntek: 11:00-16:00
 • Szombaton és vasárnap: A hétvégi rendezvények időpontjához igazodva

 

Látogatók a könyvtár helyiségében (számítógép, olvasóterem) kizárólag nyitvatartási időben használati céllal tartózkodhatnak.

A látogatók felsőruházatát, csomagját, táskáját a bejárati ajtó melletti fogason, illetve polcon kérjük elhelyezni.

Használat módja: A könyvtár helyben használata regisztrációhoz kötött!

Helyben használhatóak: lexikonok, enciklopédiák, szótárak, kézikönyvek, folyóiratok és az olvasótermi, kézikönyvtári állomány.

A polcról levett könyvet, folyóiratot a rend megőrzése érdekében a használat után kérjük a könyvtárosnak visszaadni.

Kölcsönzés: A könyvtár kölcsönzési szolgáltatásait csak a beiratkozott olvasók vehetik igénybe. Kölcsönzési idő: 28 nap

A kölcsönzési határidő meghosszabbítható-ha nincs előjegyzés a műre-újabb 28 napra.

A látogatók a könyvtár házirendjét, használati szabályzatát kötelesek megismerni és betartani.

A könyvtár eszközeit és állományát a látogatók rendeltetésszerűen kötelesek használni és a károsodástól megóvni, az esetlegesen okozott kárt pedig kötelesek megtéríteni.

A könyvtárba élelmiszert behozni szigorúan tilos!

A könyvtárban hangoskodó, a többi látogatót bármilyen módon zavaró felhasználót a könyvtáros a helyiség elhagyására köteles felszólítani, súlyos rendbontás esetén pedig a látogatástól eltiltani.

A könyvtár közintézmény, az épületben és annak öt méteres környezetében tilos a dohányzás.

 

Számítógépterem házirendje

A Számítógépterem nyitva tartása:

 • hétfő: 08:00-12:00,
 • kedd: 11:00-16:00,
 • szerda: 08:00-12:00,
 • csütörtök: 14:00-18:00
 • péntek: 11:00-16:00,
 • szombat és vasárnap: szünnap.

A Számítógépterem felügyeletét a könyvtáros látja el.

A Számítógépterem minden látogatójának – a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően – kulturált magatartást kell tanúsítania. A teremben csak azok a személyek tartózkodhatnak, akik a Számítógépterem szolgáltatást igénybe veszik.

A számítógépek a Számítógépterem felügyeletét ellátó személy engedélyével használhatóak. Az első használatakor a látogatónak regisztrálnia kell magát, amely során aláírásával igazolja, hogy a Közösségi Ház és a Számítógépterem házirendjét megismerte és azok előírásai szerint fog tevékenykedni.

A látogató a szabad gépek közül választhat. Tevékenysége megkezdése előtt bejegyzi kezdési, majd távozáskor befejezési időpontját a gép füzetébe. Egy látogató legfeljebb fél órát használhatja megszakítás nélkül a számítógépet, amennyiben arra más is vár.

A számítógépeken idegen adathordozók csak a Számítógépterem felügyelőjének engedélyével futtathatók, akik előzetesen kötelesek az adathordozók vírusellenőrzését elvégezni. A Számítógépterem számítógépeire a látogatók semmiféle programokat nem telepíthetnek, amennyiben ez megtörténik, a felhasználót a Számítógépterem felügyelője azonnal kitilthatja.

Az internet használata tartalmilag szabad, mindaddig, amíg a látogató nem sért erkölcsi, etnikai, törvényi kereteket. Pornográf tartalmak megtekintése, letöltése és másolása a nyilvános internetszigeten tilos. Ebben az esetben a Számítógépterem felügyelője megvonhatja az internet használatának jogát.

A Számítógépterem felügyeletét ellátó személy köteles a házirendet a látogatókkal betartani, súlyos rendbontás esetén a rendbontókat távozásra szólítani, illetve annak látogatásától eltiltani, szükség esetén a hivatalos szervek eljárását kérni.

A Számítógéptermet igénybe vevők mindenkor kötelesek betartani a házirend előírásait, az eszközöket úgy használni, hogy azzal senkit ne zavarjanak. A látogató az itt tartózkodása alatt, köteles a helyiséget és berendezését rendeltetésének megfelelően használni, amennyiben ez nem történik meg és ebből eredendően károkozás történik, úgy a látogató teljes anyagi felelősséggel tartozik és köteles az általa okozott kárt megtéríteni.

A helyiségbe élelmiszer, folyadék nem hozható be.

 

Széchenyi 2021