Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a lebeny.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Házirend

AZ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR (IKSZT)- KÖZÖSSÉGI HÁZ HÁZIRENDJE

Nyitvatartás:

 • hétfő: 08:00-18:00
 • kedd: 12:00-18:00
 • szerda: 08:00-18:00
 • csütörtök: 8:00-12:00 és 16:00-21:00
 • péntek: 08:00-12:00 és 16:00-18:00
 • szombat: 9:30-18:00
 • vasárnap: 14:00-15:00

Az intézményt az IKSZT munkatárs, mint koordinátor felügyeli. Helyettese a könyvtáros.

Az IKSZT munkatárs elérhetőségei:

 • mobil telefon: +36 20 462 1366
 • e-mail:
 • személyesen: nyitva tartási időben a Közösségi Ház „IKSZT IRODA” helyiségében.

Az intézmény része a Jókai Mór Közösségi Könyvtár és a Számítógépterem, ezek látogatásának szabályairól önálló szabályzatok rendelkeznek.

Az intézményt nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait, berendezéseit és felszereléseit térítésmentesen és szabadon igénybe veheti. A belépődíjas rendezvények látogatásának illetve a térítéses szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a jegyvásárlás, illetve a megjelölt összegek befizetése.

Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.

Hivatalos befogadóképesség:

 • a Nagyterem (színházterem) esetén 150 fő látogató;
 • a könyvtár (olvasóterem) esetén 35 fő látogató;
 • e-Magyarországpont (számítógép terem) esetén 10 fő látogató;
 • elkülönített számítógép munkaállomás (FIP) esetén 1 fő látogató;
 • tükörterem (táncterem esetén) 50 fő látogató;
 • ifjúsági klub – padlásterem esetén 15 fő látogató;
 • ifjúsági klub – hátsó terem esetén 30 fő látogató;
 • öltözők esetén 20-20 fő

Az intézmény termei családi és baráti rendezvények, sportfoglalkozások céljára bérbe adhatók, a rendezvény kezdete előtt min. 14 nappal az IKSZT munkatársbál történő előzetes bejelentkezést és egyeztetést követően, bérleti szerződés aláírásával. A terem bérlést a program előtt 3 nappal külön díj fizetése nélkül lehet lemondani, 3 napon belüli visszamondás esetén a teljes bérleti díjat ki kell fizetni.

Kereskedelmi célú bérbeadásra csak kivételesen, a fenntartó engedélyével kerülhet sor.

A bérleti díjak összegét Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban állapítja meg, és a Házirend mellékletét képezik. Alkalmi rendezvények esetén a bérleti díj összegét az önkormányzati hivatal házipénztárában, előre kell megfizetni, rendszeres programok esetén pedig a bérleti díj a tárgyhót követően, utólag kerül kiszámlázásra.

Lébény Város Önkormányzat az intézmény helyiségeinek használatát a helyi civil szervezetek számára ingyenesen biztosítja.

Az intézmény teljes épülete, valamint a nagyterme lakossági zártkörű családi és baráti rendezvények céljára is rendelkezésre bocsátható, a polgármesterhez címzett kérelem alapján, a képviselő-testület által az egyes helyiségekre meghatározott mindenkori bérleti díjak 50%-ának megfelelő mértékű kedvezményes díjért.

Rendezvények ütközése esetén az IKSZT munkatárs jogosult dönteni a következő alapelvek szerint: elsőbbséget élveznek a rendszeres programok, az épületben működő civil szervezetek és az önkormányzat rendezvényei, illetve az a program, amelynek megtartására az igény előbb érkezett be.

A terembérlést és rendezvényt követően a bérlő és rendezvényt szervező köteles maga rendet rakni, amennyiben pedig a helyiség ingyenes használatára került sor, úgy a szervező a helyiség kitakarításáról is köteles gondoskodni. A programok végén a használt technikai és egyéb eszközöket kötelesek visszaszolgáltatni az IKSZT munkatársnak. A programok és rendezvények után kötelesek az eredeti állapotot visszaállítani, (székek, asztalok, stb.) A rendezvény alatt az eszközökben vagy az épületben okozott esetleges kárt annak értékén kötelesek megtéríteni.

A látogatók és az épületben tartózkodók viselkedésükkel (hangoskodás, egyéb nem kívánatos viselkedés) nem zavarhatják egymás munkáját és tevékenységét. Nem megfelelő magatartás esetén, amennyiben ez figyelmeztetés után sem szűnik meg, a rendbontónak el kell hagynia az épületet.

Az intézményben minden látogatónak - a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően - kulturált magatartást kell tanúsítania. Az ház termeiben, helyiségeiben azok tartózkodhatnak, akik az intézmény valamely rendezvényére, programjára várnak, azon részt vesznek, az intézmény szolgáltatásait igénybe veszik. A látogatók a bérelt helyiségekben folyó programokat, rendezvényeket nem zavarhatják. Az intézmény közösségi célú létesítmény, ezért csak megfelelő, rendes és tiszta öltözékben lehet látogatni, rendezvényein részt venni.

Az épület egész területén, és 5 méteres körzetében TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely az épület mögötti területen található. Tilos alkoholt fogyasztani és behozni, kivéve az arra engedélyt kapott rendezvények alkalmával.

Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.

Az intézmény helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak, foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek és azon résztvevőnek kötelessége és érdeke. A látogató köteles baleset, illetve baleset veszélyének észlelése esetén értesíteni az intézmény jelenlévő munkatársát.

Az intézmény munkatársai kötelesek a házirendet a látogatókkal betartatni, súlyos rendbontás esetén a rendbontókat távozásra szólítani és szükség esetén a hivatalos szervek eljárását kérni. A házirendet be nem tartók az épület elhagyására felszólíthatók, illetve annak látogatásától eltilthatók.

Az intézményben tartott rendezvények, eszközkarbantartások idejére az IKSZT munkatárs korlátozhatja a Ház szolgáltatásait, melyről idejében és megfelelő módon értesíti a látogatókat.

A konyhát az IKSZT munkatársa bocsájtja rendelkezésre a látogatók kérésére. A konyhában található eszközök (edények, evőeszközök, mikro, vízmelegítő, kávéfőző) csak engedéllyel és az IKSZT munkatárs felügyeletével használhatóak. Az eszközök nem szabályos vagy nem megengedett használatából és a szándékos károkozásból eredő károkat a használók kötelesek megtéríteni. A konyhát minden alkalommal használat után eredeti állapotában kell visszaadni, illetve átadni az IKSZT munkatársának.

A technikai eszközök és a játékok használat előtti és használat utáni átvétel-átadását az IKSZT munkatársánál, eszközhasználati nyilvántartásban kell aláírni. Az átvevő felelős az általa és vele egy társaságban lévők által használt eszközökért. A nem rendeltetésszerű használat és a szándékos rongálás miatt keletkezett kárt az átvevő aláíró köteles megtéríteni.

Az épületbe behozott, elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.

Az intézményben tartózkodók hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentációs céllal a programokról fotó/videó felvételek készüljenek, melyek esetlegesen az interneten is megjelenhetnek. Amennyiben a látogató nem járul hozzá a felvételkészítéshez, az IKSZT munkatárshoz fordulhat.

Az intézmény fenntartója: Lébény Város Önkormányzata (9155 Lébény, Fő út 47.)

Az intézmény szakmai felügyeletét ab Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (Vidékfejlesztési Igazgatóság - Közösségi Fejlesztések Osztálya) látja el.

 

Melléklet:

Bérleti díjak összege (2013. szeptember 16. napjától).

Teljes épület: (A teljes épület használatába nem értendő bele az emeleti könyvtári raktár, a két stúdió helyiség, a Civil Iroda, a kazánház, a Számítógépterem és az IKSZT iroda. A könyvtári olvasóterem csak külön megállapodás esetén vehető használatba – felár nélkül. Ha az egész épület kerül bérbeadásra, akkor a legkisebb mértékegység csak a nap (24 óra)) 1 nap: 65.000 Ft

Tükörterem (táncterem): (Ide tartozik a földszinti mosdók, öltözők használata is. Legkisebb mértékegység: 1 óra 60 perc). 1 óra: 3.000 Ft

Nagyterem (színházterem): (Ide tartozik a mosdók, öltözők, színpad, vetítéstechnika (projektoros vetítés) használata. Legkisebb mértékegység: 1 óra): 1 óra: 5.000 Ft, színpadtechnika 1 óra: +3.000 Ft

Számítógép terem: (Legkisebb mértékegység: 1 óra) 1 óra: 5.000 Ft

Az intézmény teljes épülete, valamint a nagyterme lakossági zártkörű családi és baráti rendezvények céljára is rendelkezésre bocsátható, a polgármesterhez címzett kérelem alapján, a képviselő-testület által az egyes helyiségekre meghatározott mindenkori bérleti díjak 50%-ának megfelelő mértékű kedvezményes díjért.

Bölcsőde építése Lébényben