de
Idősek klubja

Szociális szolgáltatások

A városban a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Centruma biztosítja

A szociális alapszolgáltatásokat:
• Étkeztetés
• Házi segítségnyújtás
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• Idősek nappali ellátása

Étkeztetés

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek biztosítunk napi egyszeri meleg étkezést, akik önmaguk illetve eltartottjaik részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel:

• koruk,
• egészségi állapotuk,
• fogyatékosságuk,
• pszichiátriai - vagy szenvedély betegségük,
• hajléktalanságuk

miatt nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően, (munkanapokon, illetve igény szerint munkaszüneti és ünnepnapokon) egyszeri meleg étel biztosításával történik.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevőnek segítségére legyen a mindennapi tevékenységében.

Az ellátott saját lakásában, lakókörnyezetében marad, és segítséggel az önálló életvitelét folytathatja.

Az ellátás keretében szakképzett házi gondozó nyújt segítséget az alapvető ápolási-gondozási feladatok elvégzésében.

A gongozó segíthet például:

 • Szociális segítés keretében
  • lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést
  • háztartási tevékenységekben való közreműködést
  • veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást

 • Személyi gondozás keretében:
  • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését (vérnyomás-, vércukormérés, diéta ellenőrzés, gyógyszerezés, személyi higiénia, mozgatás, etetés, itatás, felfekvések kezelése)
  • segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása (információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, ügyintézés)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állandó készenlétben működik. A rászoruló otthonában egy, a nap 24 órájában működő jelzőkészüléket helyeznek el a szolgáltatást nyújtó intézmény munkatársai. Ha baj történik (pl. elesik és nem tud felkelni) ezen a jelzőkészüléken keresztül kérhet segítséget egy központtól. A segélyhívásra az ellátott lakására 30 percen belül egy szakképzett gondozó érkezik, aki elhárítja a vészhelyzetet, vagy megszervezi annak az elhárítását. A segítségnyújtás nem folyamatos, mindig csak a hívástól a vészhelyzet megoldásáig tart, így ezt a segítési formát általában azok igénylik, akik önerőből vagy környezetük segítségével még teljes körűen képesek gondoskodni magukról, de a biztonságérzetük növelése érdekében szükség szerint gyorsan, egyszerűen és a nap minden órájában elérhető segítségre szeretnének támaszkodni.

Idősek Klubja

Az idősek klubjában az idős ember napközben (hétfőtől-péntekig, 07:30-tól 15:30-ig) az otthonán kívül lehet korabeli társaságban.

Az ellátás elsősorban a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyekre terjed ki.

A szolgáltatások körébe tartoznak többek között a szabadidős programok, szükség szerint az étkezés biztosítása, alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, az egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése, segítség hivatalos ügyek intézésében, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, szervezése.

A klubtagok egy közösség tagjai, mely bizonyítottan jó hatással van a mentális állapotra, szűnik az egyedül lét, a magány által kialakuló rossz hangulat. A társas támogatás jelentősége idős korban rendkívül fontos, bizonyítottan jó hatással van a közérzetre, az időskori „jól” létre.

Az alapszolgáltatások térítéskötelesek, de a térítés mértéke jövedelemfüggő.

Elérhetőségek: Idősek Klubja Lébény
Lébény, Iskola u. 13.
Klubvezető: Takáts Tímea
Tel: 06-20/ 983-2447, E-mail: lebenyik@szocmkt.hu

További információ: www.szocmkt.h oldalon található.

Utolsó frissítés: 2017-07-20
 vissza a lap tetejére
Designed & Powered by Hinora