Települési értéktár

2020.november.02.

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31-i ülésén hozta létre a Lébényi Települési Értéktárat és válaszotta meg a Lébényi Települési Értéktár Bizottságot. A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésén a bizottság felülvizsgálatáról döntött.

A Lébény Települési Értéktár a Lébény területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény.

A Lébény Települési Értéktár Bizottság a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012.évi XXX. törvényben és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16) kormányrendeletben megfogalmazottak szerint valamint a képviselő-testület által jóváhagyott Lébényi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi a munkáját.

A Lébényi Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza az értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és javaslatot tesz a Megyei Értéktárba, illetve a Magyar Értéktárba történő felvételre.

 

Lébényi Települési Értéktár Bizottság tagjai:

Gulyásné Kaszás Marianna- elnök

Gyurós Tamara- bizottsági tag

Nátz Miklós- bizottsági tag

Nátz Zsolt- bizottsági tag

Sárvári István- bizottsági tag

Elérhetőség: 9155 Lébény, Fő út 47. +36 (96) 360 033, e-mail: hivatal@lebeny.hu

 

Lébényi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Lébény közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti Lébény Város Polgármesteréhez (Kovács Gábor polgármester 9155 Lébény, Fő út 47., polgarmester@lebeny.hu ) címzett javaslatában.

A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.


FELHÍVÁS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ JAVASLATTÉTELRE

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31-i ülésén hozta létre a Lébényi Települési Értéktárat és választotta meg a Lébényi Települési Értéktár Bizottságot. A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésén a bizottság felülvizsgálatáról döntött.

Mind a korábbi, mind az újonnan megalakult bizottság számos helyi értéket össszegyűjtött, valamint felvette a helyi értéktárba a Lébényi Szent Jakab Plébániatemplomot és annak megyei értéktárba történő felvételét is javasolta.

A Bizottság ugyanakkor számít a helyiek közreműködésére is és várja a tisztelt lébényiek javaslatait települési helyi értékek felvételéről.  

Települési érték lehet bármely, a Lébény város szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték stb.

Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó, a javaslattételi űrlap innen tölthető le.

A beérkezett javaslatot a Bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

Minden egyéb, a települési értékekkel kapcsolatos információért írjon a kultura@lebeny.hu címre, vagy hívja a 30/6313720 telefonszámot.


Helyi Értéktárba felvett értékeink:

- Szent Jakab-templom

-

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba felvételre került helyi értékeink:

- Szent Jakab-templom

-

 

Széchenyi 2021