Meghívó képviselő-testületi ülésre - 2023. szeptember 14.

2023.szeptember.11.
Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 14-én (csütörtökön) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart a Városházán.


M E G H Í V Ó

 

Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 14-én (csütörtökön) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend előtt:

A „Közjó Szolgálatáért” emlékplakett ünnepélyes átadása.

Napirendi tervezet:

 1. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről.

Előadók: Dr. Csákány Adalbert háziorvos, Dr. Varga Tamás háziorvos, Müller-Szili Anikó védőnő

 

 1. A Lébényi Óvoda-Bölcsőde Pedagógiai Munkatervének elfogadása.

Előterjesztő: Kovátsné Uray Tímea intézményvezető, Fülöp Renáta bölcsődevezető

 

 1. A Green Plan Energy Kft. szélerőmű park létesítésével kapcsolatos tájékoztatója.

Előadó: Hiller Péter szélenergia projektvezető

 

 1. Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

 1. Lébény Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

 1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól szóló 10/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

 1. Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) testületi jóváhagyása.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat elfogadása.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

 

 1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 1. A Lébény, Akácfa u. 78. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról való döntés.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

 

 1. Egyéb döntést igénylő ügyek.

 

Zárt ülés

 

 

Lébény, 2023. szeptember 8.

Kovács Gábor

polgármester

Széchenyi 2021