Óvodapedagógus

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/55058

 

LÉBÉNYI ÓVODA-BÖLCSŐDE

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

 

óvodapedagógus munkakör/feladatkör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Lébény

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Lébényi Óvoda-Bölcsőde

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtásának módja: Elektronikusan: ovoda@lebeny.hu email címre vagy Postai úton: Lébényi Óvoda-Bölcsőde 9155 Lébény, Fő út 86. Érdeklődni az állással kapcsolatban Kovátsné Uray Tímeánál a 06209589070-es telefonszámon lehet.

 

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

   Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  motivációs levél

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.12. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.01. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Lébény város honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.26.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.03.11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Széchenyi 2021