Önkormányzati lakás bérbeadása

2024.július.01.
A lakás címe: 9155 Lébény, Akácfa utca 78. I. emelet 2. ajtó

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

 

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól szóló 13/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §-a alapján a 9155 Lébény, Akácfa utca 78. szám alatt található, az önkormányzat tulajdonában lévő lakás 2024. augusztus 1. napjától történő bérbeadására

 

pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

 

1. A megpályázható lakás jellemzői

 

Címe: 9155 Lébény, Akácfa utca 78. 1. emelet 2. ajtó

Alapterülete: 50 m2

Komfortfokozata: összkomfortos

Felszereltsége, állapota: A lakás 1985-ben épült, 1 előszoba, konyha, fürdőszoba, WC, kamra, lakótér (lakószoba + hálófülke) helyiségekből áll. A fürdőszobában villanybojler, kád, kézmosó és világítótesttel ellátott tükrösszekrény található, burkolata járólap és műpadló, csempe. A WC külön helyiségben található, burkolata járólap és csempe. A lakótérben három db LED-es világítás található. A konyha felszereltsége: három részes mosogatós pult, felette három részes tárolószekrény, szemben vele egy részes üveges tárolószekrény, a helyiség burkolata járólap és műpadló, csempe. A konyha mellett külön helyiségként található a kamra, benne három falipolc. A lakótér burkolata szalagparketta. A lakásban teljes nyílászáró csere történt.

 

A lakás helyszíni megtekintésére Tóth Róbert településüzemeltetési ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

 

2. A lakás határozott időre, 1 év időtartamra kerül bérbeadásra, amely további 1 évvel meghosszabbítható a Rendelet 4. §-ában foglaltak figyelembevételével. A Bérlemény a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jogával terhelt. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendőr-főkapitányság a bérlőkijelölési jogával élni kíván, úgy a Bérbeadó a bérleti jogviszonyt 4 hónapos felmondási idővel megszüntetheti.

 

3. A lakbér mértéke 80.000 Ft/hó.

 

4. Pályázni jogosultak köre

 

Pályázni jogosult minden nagykorú természetes személy.

 

A pályázaton előnyt élveznek azok az önálló lakástulajdonnal és más lakásban tulajdoni hányaddal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő személyek és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:

a) a lakásbérleti szerződés lejártát követően saját tulajdonú lakáshoz jutnak, vagy lakhatásukat más egyéb módon megoldják,

b) lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, vagy más igazolható módon takarékoskodnak.

 

5. Óvadék

 

A bérlő a szerződéskötéskor óvadékot köteles fizetni.

 

Az óvadék mértéke a szerződésben meghatározott lakbér kétszeresének megfelelő összeg, azaz 160.000 Ft.

A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a Bérlő által befizetett óvadékot lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Ezen költségek hiányában a Bérbeadó a lakás visszaadását követő 30 napon belül köteles a Bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizetni.

 

6. A pályázat benyújtása

 

A pályázatot legkésőbb 2024. július 16. napján 16 óráig, írásban – postai úton (9155 Lébény, Fő út 47.), elektronikusan (hivatal@lebeny.hu), illetve személyesen a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban – lehet benyújtani.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, telefonos elérhetőségét, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, a lakbért és a közüzemi díjakat fizetni fogja, az óvadékot leteszi, és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

 

7. A pályázatok elbírálása

 

A pályázatok elbírálásáról a Humán Bizottság javaslatára a képviselő-testület, 2024. július hónap során tartott rendkívüli ülésén.

 

Bérbeadó a nyertes pályázóval lakásbérleti szerződést köt.

 

8. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást részben vagy egészben indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban Tóth Róbert településüzemeltetési ügyintézőtől (96/360-033 8-as mellék) kérhető.

 

Lébény, 2024. július 1.

 

 

Kovács Gábor
polgármester
Lébény Város Önkormányzata

Széchenyi 2021