Pályázati - pénzügyi ügyintéző munkakörben

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 31351
Intézményi iktatószám: L/1127/2023


ÁLLÁSPÁLYÁZAT
LÉBÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Pályázati-pénzügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Végzi a pályázatok előkészítését és a
megvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi tevékenységeket, felelős a pályázatok
szabályszerű pénzügyi megvalósításáért. Ellátja a pályázatok pénzügyi lebonyolítását. Részt vesz
az Önkormányzat gazdálkodási, pénzügy-számviteli feladatainak teljes körű ellátásában. Ezen
belül költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, számlázás, analitikus
nyilvántartások vezetése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, gazdálkodással kapcsolatos
képviselő-testületi döntések előkészítése.


Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Lébény


A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9155 Lébény, Fő út 47.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/1127/2023,
valamint a munkakör megnevezését: Pályázati-pénzügyi ügyintéző. Elektronikus úton: dr. Tóth
Tünde részére a hivatal@lebeny.hu e-mail címre. További információt Hackné Prémus Irén
pénzügyi csoportvezető nyújt, a 96/360-033 -as telefonszámon.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 31351
Intézményi iktatószám: L/1127/2023


Elvárt végzettség/képesítés:
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
Könyvelés és adózás, Mérlegképes könyvelői végzettség


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
- Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
- Pályázatok kezelésében való jártasság
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Önállóság (alap)
- Határozottság, magabiztosság (alap)
- Felelősség-vállalás (alap)
- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.04. 12:00
A pályázat elbírálásának módja: Az álláshely betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma
alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.
Az álláshirdetés indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának joga fenntartva.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.15. 12:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.18.
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 31351
Intézményi iktatószám: L/1127/2023
Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.15.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Széchenyi 2021