TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00031. Lébény település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

2023.augusztus.21.
Lébény Város Önkormányzata a Regionális Operatív Program keretében meghirdetett „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívásra 2021. januárjában beadott pályázata pozitív elbírálásban részesült.

Lébény Város Önkormányzata a Regionális Operatív Program keretében meghirdetett „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívásra 2021. januárjában beadott pályázata pozitív elbírálásban részesült.

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00031.

Projekt megnevezése: Lébény település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

A projekt összköltsége 105,4 millió Ft. A projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége, azaz a támogatás összege: 99 205 930 Ft.

A pályázat műszaki megalapozását a város 2013 szeptemberében készített Helyi Vízkárelhárítási Védelmi Terve szolgálta.

A terv a megelőző időszak havária eseményeinek okokozati összefüggéseit feltárva javaslatot tett:

  • a helyi erőkből megvalósítható, kis költségű megelőző, illetve fenntartás jellegű feladatok ütemezésére prioritási sorrendben, és
  • a nagyobb költségigényű rekonstrukciós, illetve fejlesztés jellegű feladatok előkészítésére, ami műszaki alapja lehet egy esetleges Európai Uniós pályázatnak.

A tervben javasolt önerős intézkedéseket az önkormányzat lépésről lépésre valósította meg, de a saját erőt meghaladó művek megvalósítása ez ideig váratott magára. Ebből a tényből adódik, hogy jelen engedélyes terv nem egy összefüggő belterületi vízelvezető rendszerrel, hanem a helyiek szerint a múlt század ’50-es éveiben kiépített és gondosan karbantartott belterületi csapadékvízelveztő hálózat kritikus szakaszaira koncentrál, mely – esetenként pontszerű –„infarktusos” szakaszok a rendszer üzemszerű működését akadályozzák, illetve hatékonyságát lecsökkentik, ezzel okozva közvetlen vízkárveszélyt.

A felújítással érintett szakaszok a következők:

  • Hunyadi úti főgyűjtő torkolati szakaszának áthelyezése
  • Damjanich utca vízelvezetés
  • Dózsa Györgyi vízelvezetés a Fő utcától az Evangélikus temetőig.

 

A fejlesztés megvalósult. A műszaki átadás – átvétel megtörtént.

Széchenyi 2021