Általános tájékoztató a választással kapcsolatos tudnivalókról

2024.május.15.
Választás-2024

Tájékoztató választópolgárok részére

Tisztelt Választópolgárok!

2024. június 9. napján kerülnek megtartásra az európai parlamenti, az önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választóként részt vehet minden Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá a menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú személy.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékre. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll, átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat az önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokon. Tehát, aki legkésőbb február 11-én tartózkodási helyet létesített és az 2024. június 9-én érvényes, az döntése szerint a lakóhelye helyett szavazhat a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő tartózkodási helyén, a tartózkodási helye szerinti jelöltekre, amennyiben oda átjelentkezett.

Az Európai Parlament tagjainak választásán választójogosult az a magyar állampolgár, aki Magyarországon él, magyarországi lakcímmel rendelkezik, vagy Magyarországon él, bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, és regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken, vagy külföldön él, az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, és regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken, valamint az Európai Unió más tagállamának állampolgára, ha Magyarországon él, magyarországi lakcímmel rendelkezik, és kérelme alapján szerepel a névjegyzékben az EP tagjainak választásán.

Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda a lakcímére 2024. április 19-ig megküldött értesítő útján tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Azt, aki 2024. április 3-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, szintén az NVI tájékoztatja a névjegyzékbe vételről. Aki, annak ellenére, hogy szerepel a névjegyzékben, nem kapott értesítőt, vagy elveszíti azt, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 2024. április 4-től folyamatosan benyújthatók.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell benyújtani. Az átjelentkező választópolgár kérelmét 2024. május 31-én 16.00 óráig módosíthatja, 2024. június 7-én 10.00 óráig visszavonhatja.

Külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet nyújthat be a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2024. május 31-én 16.00 óráig módosíthatja, 2024. június 5-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. Külképviseleten kizárólag az európai parlamenti képviselők választásán lehet szavazni. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a hatályos jogszabályok értelmében nincs lehetőség külképviseleti szavazásra.

Mozgóurna iránti kérelmet

 • a Nemzeti Választási Irodához
  • elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 óráig,
  • elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2024. június 5-én 16.00 óráig,
 • a helyi választási irodához
  • elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 9-én 12.00 óráig,
  • levélben 2024. június 5-ig,
  • személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig,
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2024. június 9én 12.00 óráig nyújthat be

Magyarországi lakcímmel rendelkező, más európai uniós tagállam állampolgárai 2024. május 24-én 16.00 óráig adhatják be névjegyzékbe vételi kérelmüket, amennyiben az Európai Parlament magyar képviselőire szeretnének szavazni.

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem:

Minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár

 • kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,
 • a szavazáshoz segítséget igényelhet
 • megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek.

Ezeket a kérelmeket bármikor, a választásoktól függetlenül be lehet nyújtani. A választópolgár azonban csak abban az esetben szavazhat a 2024. június 9-i nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, ha legkésőbb május 31-én 16 óráig kéri a nemzetiségi névjegyzékbe vételét. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg a választópolgár vissza nem vonja azt, így akik korábban ilyen tárgyú kérelmet nyújtottak be és nem kérték annak visszavonását, azok automatikusan felkerültek a nemzetiségi névjegyzékbe.

Általános tudnivalók a kérelmekről:

A kérelmek benyújthatóak elektronikus úton, online azonosítással a www.valasztas.hu oldalon, valamint személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában.

Az egyes választástípusok tekintetében eltérőek az átjelentkezésre vonatkozó szabályok. Míg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a választópolgárok kizárólag tartózkodási helyük szerinti településre jelentkezhetnek át, addig az Európai Parlament tagjainak választásán bármely településre lehetséges az átjelentkezés.

Ha az átjelentkező választópolgár

 • a tartózkodási helye szerinti településre jelentkezik át, mindhárom választáson a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni,
 • a tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településre jelentkezik át, az Európai Parlament tagjainak választására az átjelentkezettek részére kijelölt szavazókör névjegyzékébe kell felvenni, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán azonban a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékében szerepel.

Településünkön továbbra is 3 szavazókör működik:

 1. szavazókör: Lébény, Fő út 47. (Önkormányzati Hivatal). Ez az átjelentkezettek részére kijelölt szavazókör is.

2. szavazókör: Lébény, Iskola köz 2. (Kisiskola)

3. szavazókör: Lébény, Akácfa utca 54. (Közösségi Ház)

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A szavazás 2024. június 9-én 6.00 órától 19.00 óráig tart. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.

A szavazást megelőzően a személyazonosság és a személyi azonosító vagy a lakcím igazolására van szükség. A személyazonosság igazolására a magyar vagy más uniós tagállami hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak.

A szavazóhelyiségben csak az a személy szavazhat, aki szerepel a névjegyzékben. A névjegyzékben nem szereplő választópolgárt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja.

Az önkormányzati választásokon településünkön ún. egyéni listás rendszerben 6 fő képviselő és 1 fő polgármester választható meg.

Az állandó lakcímmel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező és ide átjelentkezett választópolgárok a szavazatszámláló bizottságoktól 4 db szavazólapot kapnak:

 • 1 db egyéni listás (képviselői) szavazólapot, melyen a listán szereplő jelöltek számától függetlenül érvényesen maximum 6 főre szavazhatnak;
 • 1 db polgármesteri szavazólapot, melyen a szavazólapon szereplő jelöltek számától függetlenül érvényesen csak 1 főre szavazhatnak;
 • 1 db vármegyei közgyűlési szavazólapot, melyen a pártok és egyéb társadalmi szervezetek által állított listák közül érvényesen csak 1 listára szavazhatnak;
 • 1 db Európai Parlamenti szavazólapot, melyen a pártok által állított listák közül érvényesen szavazni csak 1 listára szavazhatnak.

A szavazás titkosságának biztosításához szavazófülke áll rendelkezésre, melyben kitölthetők a szavazólapok.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt akadályozott a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét kérheti.

Az a választópolgár, aki a szavazólapot elrontotta, még az az urnába helyezés előtt egy alkalommal a szavazatszámláló bizottságtól - a rontott szavazólap egyidejű leadása mellett – új szavazólapot igényelhet.

A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Érvényesen szavazni a szavazólapon szereplő legfeljebb hat egyéni képviselő-jelöltre, egy polgármester jelöltre, egy vármegyei listára és egy EP listára lehet, a jelölt vagy lista nevéhez tartozó körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

Az önkormányzati választásokon az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták, a vármegyei listán pedig a szavazatok arányában jutnak majd mandátumhoz a pártok, jelölő szervezetek. Az EP választáson 21 képviselőt választunk az Európa Parlamentbe, a 21 mandátumot az 5%-os mandátumszerzési küszöböt elérő listák között osztják ki az ún. d’Hondt módszerrel.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán csak magyarországi lakcímmel rendelkező, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő magyar állampolgár szavazhat.

Lébényben - az elmúlt ciklusokhoz hasonlóan - a német nemzetiség tekintetében települési nemzetiségi önkormányzati választás is kitűzésre került, a megválasztható települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 5 fő.

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok ugyanabban a szavazókörben szavazhatnak a települési, területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzatokra, ahol a helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterekre.

A nemzetiségi választás szavazólapjai zöld színűek. A szavazás során a választópolgárnak a nemzetiségi, zöld színű szavazólapokat a zöld színű borítékba kell helyeznie, amelyen fel van tüntetve a nemzetiség megjelölése. A zöld borítékot mindenképpen le kell zárnia a választónak, mert a lezáratlan borítékban lévő, valamint a borítékon kívül található szavazólapok érvénytelenek.

A német nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a fenti négy szavazólapon kívül további három szavazólapot kapnak. Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. Érvényesen szavazni a települési képviselőjelöltek esetén legfeljebb 5 jelöltre, a területi és országos lista esetén pedig legfeljebb egy listára lehet.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. A területi és az országos nemzetiségi listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy akár a fentiekkel, akár bármely, a választásokkal kapcsolatos kérdéssel forduljanak bizalommal a hivatalunkban működő helyi választási irodához, elérhetőségeink bármelyikén.

Lébény Város Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Tóth Tünde jegyző, címe: 9155 Lébény, Fő út 47., telefonszáma: 96/360-033/11. mellék; 20/294 8696, elektronikus levélcíme: jegyzo@lebeny.hu

Választási iroda vezetőjének általános helyettese: dr. Szüts Ádám aljegyző, telefonszáma: 96/360-033. 9. mellék, 20/282 5790, elektronikus levélcíme: aljegyzo@lebeny.hu

Választási iroda munkatársa: Nagyné Wenesz Judit ügyfélszolgálati ügyintéző, telefonszáma: 96/360-033. 11. mellék, elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@lebeny.hu

A választásokkal kapcsolatos egyéb fontos információkat, továbbá a helyi választási iroda és a helyi választási bizottság kapcsolódó dokumentumait megtalálják a lebeny.hu oldalon a Választás 2024. menüpont alatt, mely menüpontból a Nemzeti Választái Iroda kapcsolódó információi és nyomtatványai is elérhetők.

 

Lébény, 2024. május 8.

dr. Tóth Tünde

HVI vezető

Széchenyi 2021