Képviselő - testületi ülés - március

2023.március.10.
Meghívó Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 30-án (csütörtökön) 18:00 órakor képviselő-testületi ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi tervezet:

  1. Tájékoztató a szociális törvény szerinti, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok ellátásáról.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

  1. A Humán Bizottság beszámolója a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról.

Előterjesztő: Németh Zoltán bizottsági elnök

  1. A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

  1. A pályázati alapról szóló önkormányzati rendelet alapján kiírt felhívásra beérkezett pályázatok értékelése, a pályázati alap felosztásáról való döntés.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

  1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól szóló 10/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

  1. A Beszerzési és tervezési feladatok előkészítésének eljárásrendjéről szóló szabályzat elfogadása.

Előterjesztő: dr. Tóth Tünde jegyző

  1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

  1. Egyéb döntést igénylő ügyek.

Zárt ülés

 

Lébény, 2023. március 23.

Kovács Gábor

polgármester

  • Képviselő - testületi ülés - március