Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a lebeny.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Hirdetmények, felhívások

Pályázati kiírás - civil szervezetek 2022. évi támogatására

Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

a, működési kiadásaik finanszírozásához,

b, a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

c, a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

d, hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

 

Pályázatot nyújthat be:

A Lébény Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

 

A pályázati adatlap beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, a Közösségi Házban, valamint letölthető a www.lebeny.hu  internetes honlapról.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 18. 16 óra

 

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő rendes ülésén. A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit az önkormányzati rendelet 2. melléklete rögzíti. A támogatást Lébény Város Polgármesteréhez címzett kérelemmel lehet lehívni.

 

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Lébény Város hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

 

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget Gracza Virág kulturális referens biztosít, a Közösségi Házban személyesen, vagy a +36 30/631-3720-as telefonszámon.

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságához kell benyújtani. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap.

 

Kovács Gábor polgármester

Lébény Város Önkormányzata

 

 

Bölcsőde építése Lébényben