Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a lebeny.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Hirdetmények, felhívások

Pályázati kiírás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Lébény Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Lébény Város Önkormányzata

9155 Lébény, Fő u. 47.

 

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

 

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

 

4.) A pályázat tárgya:

234/3 helyrajzi számú, 1225 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Lébény, Római úton található, Lébény Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan értékesítése.

 

Az ingatlan per-, teher és igénymentes.

 

Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a www.lebeny.hu oldalon megtekinthetők.

 

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 3.880.000 Ft/darab, azaz bruttó hárommillió-nyolcszáznyolcvanezer forint.

 

5.) További pályázati feltételek: Pályázat kiírója az ingatlant 4 év időtartamú beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni, amely teljesítését a vevő az ingatlanon megépített építmény jogerős használatbavételi engedélyével igazolhatja. A felek a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben az ingatlan egészét terhelően visszavásárlási jogot alapítanak az eladó javára, a visszavásárlási ár a vételárral megegyezik.

 

6.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal (9155 Lébény, Fő út 47.)

 

7.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon csak az ajánlattal érintett ingatlan helyrajzi számát és az ,,ajánlat” szót kérjük szerepeltetni.

 

8.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén a képviselő-testület versenytárgyalást tart.

 

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következők:

- az ajánlattevő neve, címe/székhelye, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)

- az ajánlattal érintett ingatlan megjelölése

- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva)

- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

- az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant (milyen célból, illetve milyen jellegű épületet kíván létesíteni rajta, mennyi időn belül);

 

10.) Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés:

Ajánlat 2021. március 19. napján 13.30 óráig beérkezőleg nyújtható be a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban (9155 Lébény, Fő út 47.).

 

A döntést Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes értékelését követően Lébény Város polgármestere hozza meg, várhatóan 2021. március 26-ig.

 

Az eredményhirdetés várható ideje: 2021. március 31.

 

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető az önkormányzati hivatalban személyesen vagy a (96) 360-033-as telefonszámon.

 

13.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

 

14.) Egyéb rendelkezések:

Az ingatlanokat megtekinteni a pályázat kiírójával előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a (96) 360-033-as telefonszámon van lehetőség.

 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

 

A pályázati kiírás Lébény Város Önkormányzata honlapján és hirdetőtábláin kerül meghirdetésre.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

 

Lébény, 2021. február 24.

 

Kovács Gábor s.k.

polgármester

 

Bölcsőde építése Lébényben