Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a lebeny.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Hirdetmények, felhívások

Pályázat civil szervezetek részére

Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Pályázatot nyújthat be:

A Lébény Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

 • működési kiadásaik finanszírozásához,
 • a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,
 • a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,
 • hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Lébény Város Önkormányzatának 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Lébény Város Polgármesteréhez címezve Kovács Ildikó művelődésszervezőnél.

A pályázati adatlap beszerezhető a Közösségi Házban, valamint letölthető a www.lebeny.hu internetes honlapról.

Kötelező mellékletek:

 • a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
 • a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CIXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 • közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
 • nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
 • nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 • nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. év február hó 17. nap

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A pályázat letöltése:

A pályázati adatlap letöltése:

Bölcsőde építése Lébényben