Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a lebeny.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Hirdetmények, felhívások

Építési telek értékesítés - pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Lébény Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 6/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Lébény Város Önkormányzata

9155 Lébény, Fő u. 47.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

234/3 helyrajzi számú, 1225 m2 területű

kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Lébény, Római utcában található Lébény Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok értékesítése.

Az érintett ingatlan elhelyezkedése a mellékelt térképkivonaton látható.

Az ingatlan per-, teher és igénymentesek.

Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a www.lebeny.hu oldalon megtekinthetők.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 3.880.000 Ft/darab, azaz bruttó hárommillió-nyolcszáznyolcvanezer forint.

5.) További pályázati feltételek: Pályázat kiírója az ingatlant 4 év időtartamú beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni, amely teljesítését a vevő az ingatlanon megépített építmény jogerős használatbavételi engedélyével igazolhatja. A felek a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben az ingatlan egészét terhelően visszavásárlási jogot alapítanak az eladó javára, a visszavásárlási ár a vételárral megegyezik.

6.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal (9155 Lébény, Fő út 47.)

7.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon csak az ajánlattal érintett ingatlan helyrajzi számát és az ,,ajánlat” szót kérjük szerepeltetni.

8.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén a képviselő-testület versenytárgyalást tart.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következők:

- az ajánlattevő neve és címe/székhelye

- az ajánlattal érintett ingatlan megjelölése

- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva)

- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

- az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant (milyen célból, illetve milyen jellegű épületet kíván létesíteni rajta, mennyi időn belül);

10.) Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés:

Ajánlat 2020. április 17. napjáig 12. óráig beérkezőleg nyújtható be a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban (9155 Lébény, Fő út 47.).

A döntést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes értékelését követően Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg, várhatóan a 2020. április 30-i ülésén.

Az eredményhirdetés várható ideje: 2020. május 4.

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető z önkormányzati hivatalban személyesen, vagy a 96/360-033 telefonszámon.

13.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

14.) Egyéb rendelkezések:

Az ingatlanokat megtekinteni a pályázat kiírójával előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a 96/360-033 telefonszámon van lehetőség.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás 2020. január 24. napján Lébény Város Önkormányzata honlapján és hirdetőtábláin kerül meghirdetésre.

Szerződéskötésre telekalakítási eljárás lefolytatását követően van lehetőség.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Lébény, 2020. január 24.

                                                                                                          Kovács Gábor

                                                                                                          polgármester

 

Bölcsőde építése Lébényben