Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a lebeny.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Hirdetmények, felhívások

Civil szervezetek 2019. évi támogatása

 

,,PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2019. évi támogatására

 

Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

  • működési kiadásaik finanszírozásához,
  • a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,
  • a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,
  • hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

 

Pályázatot nyújthat be:

 

A Lébény Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot Lébény Város Önkormányzatának 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Lébény Város Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, a Közösségi Házban, valamint letölthető a www.lebeny.hu  internetes honlapról.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. év március 19.

 

A pályázat elbírálása:

 

A benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

 

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit az önkormányzati rendelet 2. számú melléklete rögzíti. A támogatást Lébény Város Polgármesteréhez címzett kérelemmel lehet lehívni.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Lébény Város hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

 

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget Árendás Anikó kulturális referens biztosít, a Közösségi Házban személyesen, vagy a 30/6313720-es telefonszámon.

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságához kell benyújtani. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap.

 

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete"

 

Pályázati adatlap:

Bölcsőde építése Lébényben